OCENA USZKODZEŃ

OCENA USZKODZEŃ

Zbyt szybkie zużycie tarczy hamulcowej

Czas użytkowania tarcz hamulcowych oraz okładzin hamulców tarczowych jest tylko jednym z wielu, ale niezwykle ważnym warunkiem w procesie konstruowania układu hamulcowego. W normalnych warunkach eksploatacyjnych dąży się do zastosowania na osi przedniej tarczy o takiej żywotności, która wytrzyma dwukrotną zmianę okładzin hamulcowych. Aby osiągnąć konkretne i ważne cele jak np. uniknięcie tarcia niskotemperaturowego, czas użytkowania tarczy może być krótszy.

Osiągane w praktyce okresy użytkowania zależne są od następujących czynników:

  • technika jazdy kierowcy,
  • warunki komunikacyjne,
  • topograficzne i klimatyczne warunki eksploatacji,
  • oddziaływanie brudu,
  • skład i struktura odlewu tarczy hamulcowej,
  • agresywność okładziny hamulca tarczowego,
  • sprawność uruchamiania elementów ślizgowych i prowadzących.

W związku z mnogością czynników czas użytkowania tarcz przedstawia się w praktyce jako wielkość statystyczną, przy czym żywotność niektórych tarcz jest 10-15 razy dłuższa od pozostałych. W odniesieniu do konkretnych przebiegów zakres może się mieścić np. między 20.000 km a 300.000 km, przy czym w pojedynczych przypadkach możliwe są przebiegi powyżej i poniżej tych wartości. Z tego też powodu zarówno producent jak i dystrybutor nie udzielają gwarancji na czas użytkowania.