INFORMACJE TECHNICZNE

Technical Information

Wytrzymałość na ścinanie

Sprawdzanie wytrzymałości na ścinanie

W wielu publikacjach na temat homologacji ECE-R90 jest mowa o wytrzymałości na ścinanie. Ale co to dokładnie oznacza?

Za pomocą testu ścinania sprawdzana jest wytrzymałość materiału ciernego. Na materiał cierny jest wywierana coraz większa siła, aż rozpadnie się on na dwie części. To badanie pozwala potwierdzić, że produkt spełnia wymogi prawne. Jeśli wymogi minimalne nie byłyby spełnione, podczas hamowania mogłoby dojść do nagłej całkowitej awarii układu hamulcowego.

Materiał cierny po teście ścinania

Wyjściowa warstwa materiału ciernego

Oderwany materiał cierny

Poniższa ilustracja przedstawia proces badania:

Legenda:

  1. 1 klocek hamulcowy
  1. 2 przymiar siły ścinającej
  1. 3 mocowanie
  1. 4 uchwyt
  1. 5 siła docisku
  1. 6 siła ścinająca

Klocek hamulcowy (1) zostaje umieszczony w uchwycie (4), lekko dociśnięty i zamocowany za pomocą mocowania (3). Przymiar (2) zostaje dociśnięty do materiału ciernego, a siła ścinająca jest stale zwiększana, aż masa cierna rozpadnie się na dwie części. Wytrzymałość na ścinanie to iloraz siły zmierzonej w chwili pęknięcia oraz przekroju poprzecznego wyjściowej warstwy materiału ciernego.

Dyrektywa UE ECE R90 wymaga wytrzymałości na ścinanie o wartości min. 250 N/cm². W przypadku wszystkich naszych produktów zmierzone wartości znacznie przewyższają tę normę.