OCENA USZKODZEŃ

OCENA USZKODZEŃ

Silne drgania spowodowane plamami powstałymi na skutek korozji

Po dłuższym okresie postoju pojazdu, a w szczególności pod wpływem działania wilgoci i/lub soli, okładziny tarcz hamulcowych mogą mocno skorodować. Również na okładzinie leżącej naprzeciwko powierzchni tarczy może dojść do silnego skorodowania, co powoduje wystąpienie dużego tarcia. W przypadku mocnego skorodowania może dojść do rozwarstwienia (oderwania) masy ciernej od płyty nośnej. W przypadku „zapieczenia” należy zdemontować układ hamulcowy, a tarczę hamulcową przeszlifować lub wymienić. W przypadku uszkodzenia okładziny hamulców tarczowych należy również wymienić. Jeżeli po okresie dłuższego postoju wystąpi lekkie tarcie, to sytuacja ta może ulec normalizacji po przejechaniu pewnej trasy. Jeżeli natomiast tarcie jest zbyt intensywne i uciążliwe lub efekt tarcia nie jest redukowany poprzez hamowanie, to tarcze hamulcowe należy poddać dodatkowej obróbce lub wymienić.

Plamy spowodowane korozją

Tarcza hamulcowa z plamą spowodowaną korozją

Przyczyna: korozja powstała wskutek wpływu wilgoci, oddziaływania soli lub innych czynników środowiska.