POBIERANIE

Nasze broszury techniczne pomogą Ci w każdej chwili dzięki szczegółowym instrukcjom i wyrazistym rysunkom zapewnić prawidłowe wykonywanie czynności roboczych.

UWAGA:
Klocki hamulcowe są elementami układu hamulcowego mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, dlatego wszystkie prace z tym związane powinny być wykonywane ze szczególną starannością. Wymiany klocków hamulcowych powinny dokonywać osoby odpowiednio w tym zakresie przeszkolone. Niewłaściwie przeprowadzone prace mogą spowodować uszkodzenie hamulca.

OCENA USZKODZEŃ OKŁADZIN
HAMULCÓW TARCZOWYCH I TARCZ HAMULCOWYCH

Dane techniczne

TAK TO SIĘ ROBI

Wskazówki montażowe przy naprawie hamulców

LISTA KONTROLNA HAMULCÓW ©

Dla hamulca roboczego i ręcznego