OCENA USZKODZEŃ

OCENA USZKODZEŃ

Piszczenie podczas hamowania

O ile pod względem konstrukcyjnym układ hamulcowy nie ma bezpośredniego wpływu na powstawanie piszczenia, to tarcza hamulcowa może być współodpowiedzialna za szmery i piski. Dzieje się tak wówczas, gdy współpraca pomiędzy tarczą hamulcową a okładziną hamulcową jest wadliwa lub też powierzchnie tarcz zostały uszkodzone przez korozję etc. Ze względu na pewne uwarunkowania geometryczne tarczy hamulcowej jest ona niejednokrotnie źródłem szmerów.

W celu usunięcia usterek zaleca się następujący sposób postępowania:

  • sprawdzić stan zużycia i stan powierzchni okładzin hamulców tarczowych i tarcz hamulcowych, w razie konieczności wymienić,
  • sprawdzić, czy zamontowano homologowane i właściwe okładziny tarcz hamulcowych,
  • sprawdzić stan zastosowanych elementów tłumienia szmerów (blaszki tłumiące drgania, lakiery i pasty tłumiące),
  • zweryfikować sprawność poruszania się elementów prowadzących i tłoczka w zacisku hamulca tarczowego.

Pod względem fizycznym hamowanie można zaszeregować do tarcia suchego, które łatwo wytwarza drgania i szmery. Z uwagi na opisane powyżej przyczyny powstawania pisków i szmerów ich całkowita eliminacja jest bardzo trudna, jednakże dzisiejszy stan techniki osiągnął wysoki stopień niezawodności.