OCENA USZKODZEŃ

OCENA USZKODZEŃ

Wprowadzenie

Obserwując i analizując reklamacje dotyczące układu hamulcowego, można zauwa- żyć, że procentowo najczęstszą przyczyną reklamacji jest tarcza hamulcowa, a dokładniej mówiąc silne bicia hamulców.

Ze względu na złożoność i mnogość wpływów należy zdawać sobie sprawę, że często trudno jest stwierdzić czy jakaś tarcza hamulcowa jest uszkodzona i jaka jest tego przyczyna. Na podstawie doświadczenia można jednak stwierdzić, że w większości przypadków, w których doszło do rzeczywistego uszkodzenia tarczy hamulcowej, przyczyny należy szukać w innym miejscu (duże bicie tarcz z powodu zbyt ogólnikowej tolerancji, niewłaściwe okładziny hamulcowe, uszkodzony hamulec kół itd.).

W wielu przypadkach reklamowane tarcze hamulcowe są w przepisowym stanie, a przyczyny usterki nie wykryto. Nieuchronnie prowadzi to do konieczności odrzucenia reklamacji wraz z wszystkimi nieprzyjemnymi skutkami, jak badania wymagające czasu i nakładów finansowych oraz irytację wszystkich zainteresowanych stron. W dodatku wymiana części nie gwarantuje długotrwałych efektów i te same usterki po jakimś czasie powracają.

Polepszenie sytuacji, a tym samym zadowolenie klientów można osiągnąć tylko wówczas, kiedy przyczyna uszkodzenia zostanie bezsprzecznie stwierdzona, zastosowane będą tylko przepisowe i homologowane części zamienne, a serwisowanie układu hamulcowego będzie przeprowadzone z najwyższą precyzją.