Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Szkody spowodowane oddziaływaniami zewnętrznymi

Szkody spowodowane oddziaływaniami zewnętrznymi

Zeszklenie powierzchni ciernej

Przyczyna: nadmierne obciążenie cieplne, zbyt krótkie hamowanie oczyszczające.

Szkody spowodowane oddziaływaniami zewnętrznymi

Zanieczyszczenie powierzchni ciernej

Przyczyna: często nie osiąga się właściwej temperatury eksploatacyjnej; nie następuje samooczyszczenie. Zanieczyszczenie powierzchni ciernej spowodowane np. rdzą, brudem, solą lub korozją.

Szkody spowodowane oddziaływaniami zewnętrznymi

Głębokie bruzdy na powierzchni okładziny

Przyczyna: zamontowanie uszkodzonej tarczy hamulcowej; przenikanie ciał obcych jak np. brud, sól lub korozja, niewystarczające rozdzielenie ziaren ciernych w masie okładziny.

Szkody spowodowane oddziaływaniami zewnętrznymi

Tworzenie żeberek – przenikanie metalu do powierzchni okładziny

Przyczyna: przejście materiału z tarczy hamulcowej na okładzinę hamulcową z powodu np. zmiennego obciążenia, stanu pogody i/lub niezgodności materiału.