Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Oderwanie krawędzi

Przyczyna:

 • oderwanie krawędzi z powodu zastosowania nowych okładzin hamulcowych na mocno zużyte tarcze hamulcowe
 • niewystarczające napięcie sprężyny dociskającej
 • inne przeciążenie mechaniczne
 • ustawiczne wysokie termiczne obciążenie okładzin hamulców tarczowych
Oderwanie masy okładzinowej na skutek korozji
 • Masa okładzinowa staje się porowata (całkowicie lub punktowo)
 • Masa okładzinowa odpryskuje na skutek rdzy
 • Płyta nośna okładziny ma wyraźne ślady rdzy
 • Resztki kleju
 • Warstwa pośrednia i masa okładzinowa są widoczne na płycie nośnej okładziny
Brak informacji o nadmiernym obciążeniu temperaturą

Wyjaśnienie:
Widoczne są części składowe receptury zawierające elastomery, cząstki grafitowe, węgiel cierny i włókno aramidowe, które znajdują sie jeszcze bezpośrednio pod warstwa cierna.

Wyraźne ślady obciążenia termicznego

Wyjaśnienie:
Elastomery i cząstki grafitowe nie znajdują się już bezpośrednio pod warstwą cierną, a węgiel cierny znajduje się jeszcze tylko bezpośrednio nad warstwą pośrednią. Włókno aramidowe zawarte jest ok. 4 mm pod warstwą cierną. Widoczna korozja pod warstwą pośrednią.

Oderwanie masy okładzinowej na skutek uszkodzenia termicznego

Uszkodzenia termicznego

Materiał okładziny rozpada się, częściowo wyłamuje i/lub warstwa pośrednia i klej ulegają uszkodzeniu. Okładzina całkowicie się odkleja, lakier odpryskuje. Częściowe zabarwienie płyty nośnej okładziny. Masa okładziny stwardniała, o twardym dźwięku, czerwono-brązowe zabarwienie masy okładziny, częściowo biały pył.

Wyjaśnienie:
Okładziny tarcz hamulcowych przekroczyły maks. dopuszczalną temp. podczas eksploatacji przez czas dłuższy niż 15 – 20 min. Uszkodzeniu ulegają wówczas substancje i tworzywa, które w istotny sposób przyczyniają się do trwałości okładzin.

Oderwanie masy okładzinowej na skutek na skutek wpływów mechanicznych

Wpływów mechanicznych (1)
Wpływów mechanicznych (2)

Materiał okładziny odkleja się od płyty nośnej. Dochodzi do rozwarstwienia. Okładzina tarczy hamulcowej oddziela się powyżej warstwy kleju lub warstwy pośredniej. Widoczne uszkodzenia płyty nośnej okładziny.
Widoczne uszkodzenie płyty nośnej okładziny wskutek wadliwego obciążenia.
Nadmierne bicie w zacisku hamulcowym.

Wyjaśnienie:
okładziny tarcz hamulcowych odpadły lub zostały przechylnie zamontowane lub odkształcone wskutek ekstremalnego „uderzenia” w zacisku.

Odklejenie masy okładziny od płyty nośnej

Detachment due toCauseEffectDistinguishing characteristic
Corrosion1. Edge deterioration due to extremely worn brake disc; inadequate holddown spring (off-centre travel)
2. Constant high thermal stress on the disc brake pads
Friction material becomes porous (completely or in spots), friction material detachment as a result of corrosionBacking plate has obvious traces of corrosion, adhesive residue, underlayer and friction material visible on backing plate
Thermal destruction of adhesive, underlayer and friction materialDisc brake pads have exceeded the highest permissible temperature for longer than 15 – 20 minutes, during this, constituents
that contribute significantly towards stability, are destroyed.
Friction material decomposes, breaks off in some places and/or the underlayer and adhesive are damaged, pad detaches completelyCoating peels off, backing plate is coloured blue in some places, friction material has hardened, has a hard ring, reddish brown colouring of the friction material, white ash in some places
Mechanical destructionDisc brake pads have, e.g., been droppedFriction material detaches from the backing plate, delamination occursDisc brake pads are new, separation above the adhesive/underlayer. Damage visible on the backing plate.

Uwaga: Często występują też kombinacje uszkodzeń.

Uwaga:

 • Oderwanie się może mieć różne przyczyny, przy czym wadliwa produkcja wchodzi w zakres naszej odpowiedzialności, zatem uznawana jest jako reklamacja.
 • Z reguły nagrzewa się najpierw hamulec kół, a następnie zostaje uszkodzona okładzina.
 • Odcięta okładzina hamulcowa nigdy nie stanowi przyczyny przegrzania hamulca kół.