Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Błąd montażowy

Błąd montażowy

Widoczne wgniecenia/ślady na płycie nośnej okładziny.

Przyczyna: złe ułożenie klocka po zamontowaniu.

Niedopuszczalne skrzywienie sprężyny tłokowej.

Przyczyna: nieodpowiednie postępowanie przed lub przy montażu.

Błąd montażowy

Zniszczona sprężyna dociskowa

Przyczyna: okładzinę hamulcową zamontowano nieprawidłowo.

Błąd montażowy

Zużyta blacha amortyzująca

Przyczyna: akcesoria ulegają zużyciu. Wymiana akcesoriów powinna nastąpić zgodnie z instrukcją montażową.

Błąd montażowy

Nieprawidłowy odcisk tłoka

Przyczyna: nie przestrzegano montażu zgodnego z zaznaczonym kierunkiem.

Uwaga:
należy zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie w zacisku, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie.

Błąd montażowy

Widoczne uszkodzenie na skutek oddziaływania zewnętrznego

Przyczyna: tor prowadnicy zabrudzony i skorodowany; odchyłka wymiaru płyty nośnej okładziny.

Błąd montażowy

Zniszczenie blachy tłumiącej i sprężyny tłokowej – nieprawidłowe funkcjonowanie hamulca.

Przyczyna: tłok hamulcowy zabrudzony i skorodowany; nadmierne smarowanie.

Błąd montażowy

Nieodpowiednio zmieniona geometria okładziny

Przyczyna: niedopuszczalne dokonanie zmiany montażowej.

Błąd montażowy

Odcisk tłoka na całej płaszczyźnie.

Przyczyna: nieprawidłowe osadzenie okładziny hamulcowej w zacisku.

Błąd montażowy

Kontrolować odpowiednimi przyrządami mierniczymi stopniowe przemieszczanie tłoków.

Przyczyna:/strong> stopniowe przemieszczanie tłoków zacisku.