Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Ocena uszkodzeń okładzin hamulców tarczowych

Wprowadzenie

Hamulce tarczowe w samochodach osobowych stosowane są, z małymi wyjątkami, jako hamulce kół osi przedniej. Na osi tylnej montowane są, w zależności od obciąże- nia, hamulce tarczowe lub bębnowe.

W poniższej charakterystyce ograniczamy się do hamulca tarczowego.

Duże obciążenie mechaniczne i termiczne układu hamulcowego

Stopa naciskająca na pedał hamulca działa jako siła napierająca, która przyciska okładziny hamulcowe do tarcz hamulcowych. Dzięki powstającej przy tym sile tarcia większa część energii pojazdu zostaje w krótkim czasie przekształcona w ciepło.

Obciążenia mechaniczne i termiczne oddziałujące na tarczę hamulcową i okładziny hamulcowe są bardzo duże. Występująca podczas hamowania moc hamowania może w ekstremalnych przypadkach stanowić wielokrotność maksymalnej mocy silnika.

Najważniejsze wymagania stawiane układowi hamulcowemu

Najważniejsze wymagania stawiane układowi hamulcowemu można podsumować w następujący sposób:

  • Osiąganie możliwie krótkiej drogi hamowania we wszystkich warunkach eksploatacyjnych
  • Dobry komfort hamowania (bez zgrzytu, skrzypienia, dobre wyczucie pedału)
  • Właściwa trwałość części zużywalnych

Dla tarcz i okładzin hamulcowych jako ważnych elementów w przebiegu hamowania oznacza to:

  • stabilność wartości ciernej w bardzo wysokich temperaturach
  • mała zależność wartości ciernej od docisku, prędkości i wpływów środowiska
  • dobra trwałość mechaniczna i niezmienność kształtu
  • stan zużycia w ramach ustanowionej wartości granicznej
  • tolerancja części zamiennych w ramach przewidzianej wartości granicznej
  • odpowiednie zużywanie się okładzin hamulcowych i tarcz hamulcowych

Tarcza i okładziny hamulcowe są elementami o ogromnym znaczeniu dla bezpiecznego funkcjonowania pojazdu. Stawiane wymagania można osiągnąć tylko dzięki kompo- nentom, które zostały dla danego pojazdu wyprodukowane lub dopasowane. Poprzez właściwą konserwację można uniknąć ryzyka niebezpieczeństwa oraz zmniejszenia komfortu i trwałości.