Informacje techniczne

Informacje techniczne

HAMULEC TARCZOWY Z ZACISKIEM PŁYWAJĄCYM

Hamulec z zaciskiem pływającym ma następującą przewagę nad zaciskiem stałym:

 1. Wymaga mniejszej ilości miejsca w celu instalacji od strony koła
 2. Umożliwia to ujemny promień koła kierownicy
 3. Nie wymaga połączeń śrubowych wytrzymujących duże obciążenia (śrub rozprężnych)
 4. Posiada zaletę związaną z wagą (np. tylko jeden tłoczek hamulcowy)
 5. Zapewnia niższe nagrzewanie się płynu hamulcowego poprzez tylko jedną powierzchnię styku tłoczka i klocka hamulcowego

Hamulec z zaciskiem pływającym składa się z następujących części:

 1. Obudowy cylindra zawierającej tłoczek i pierścień uszczelniający
 2. Prowadnicy sprężyny
 3. Ramy
 4. Uchwytu
 5. Klocków hamulcowych
 6. Trzpieni podpierających klocek hamulcowy
 7. Sprężyny rozprężnej

Uchwyt jest mocno przykręcony do zawieszenia koła, tak samo jak w przypadku zacisku stałego. Podnosi klocki hamulcowe i prowadzi ramę do dwóch rowków (liniowe podparcie w celu utrzymania niskiej siły przesuwania).

Siła obwodowa wynikająca z momentu hamowania jest przyjmowana przez dobrze osadzony uchwyt. Rama pływająca przenosi zatem tylko siłę nacisku. W przeciwieństwie do zacisku stałego, zacisk pływający ma tylko jeden cylinder hydrauliczny. Tłoczek działa bezpośrednio na wewnętrzne klocki hamulcowe skierowane do środka pojazdu.

W momencie gdy tłoczek dociśnie klocek hamulcowy do tarczy hamulcowej i pokona luz przy pomocy ciśnienia hydraulicznego wbudowanego w cylinder główny, obudowa cylindra zaczyna przemieszczać się w kierunku przeciwnym do ramy względem tłoczka. Rama pociąga teraz za zewnętrzny klocek, który jest zamocowany w uchwycie, jednocześnie pokonując luz w kierunku przeciwnym do obrotowej tarczy hamulca; W tym stanie wszystkie klocki hamulcowe znajdują się w pozycji hamowania.

Nastawienie luzu po zakończeniu procesu hamowania i dopasowanie w przypadku zużycia klocka są przeprowadzane w taki sam sposób, jak w przypadku zacisku stałego. Prowadnica sprężyny zapewnia amortyzowane oparcie ramy i uchwytu względem siebie oraz zapobiega tym samym emisji hałasu. Wymiana klocka może być przeprowadzona tak, jak w przypadku zacisku stałego – w stanie już wbudowanego hamulca z zaciskiem pływającym.