INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE

Fading

Pojęcie „fadingu” opisuje zmniejszenie się skuteczności hamowania.

Fading występuje przy dużych obciążeniach, m.in. podczas jazdy w górach lub gwałtownego hamowania po dłuższej jeździe z dużą prędkością. Powstające przy tym wysokie temperatury (do ok. 700°C) uwalniają środek wiążący z klocków hamulcowych. Między klockiem a tarczą hamulcową tworzy się wtedy warstwa smarująca, która zmniejsza współczynnik tarcia, a tym samym skuteczność hamowania.

Aby temu zapobiegać, klocki hamulcowe mogą być poddawane obróbce cieplnej, tzn. są one „wypalane”. Powoduje to uwolnienie się wszystkich nieutwardzonych środków wiążących.