Wskazówki dotyczące konserwacji

Wskazówki dotyczące konserwacji

Wymiana okładzin hamulcowych

Wymiana okładzin hamulcowych odbywa się zawsze dla wszystkich hamulców na danej osi, tzn. należy wymienić okładziny lewego i prawego zaciskacza hamulcowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo nierównego hamowania (np. ściągania) pojazdu.

Wolno jednak używać wyłącznie okładzin hamulcowych posiadających badania typu, ponieważ są one dobrane specjalnie do danego pojazdu i wypróbowane w ekstremalnych warunkach.

Dzięki temu we wszystkich stanach pracy zapewniony jest wymagany współczynnik tarcia i komfort hamowania.

Niezbędna wymiana okładzin przebiega w różny sposób i zależy od wariantu zaciskacza hamulcowego, co zostało już częściowo opisane.

W przypadku hamulców z zaciskaczem zamkniętym z uwagi na dużą ilość wariantów zaciskacza należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach warsztatowych i instrukcjach montażu.

Podana jest w nich kolejność demontażu elementów, momenty dokręcenia śrub i akcesoria, które należy wymienić razem z okładzinami.

Zaleca się zlecić wymianę okładzin hamulcowych specjalistycznym warsztatom.

The manuals specify the dismantling sequence of parts to be removed, the tightening torque values for screws and the other parts to be replaced in addition to the linings.