Wskazówki dotyczące konserwacji

Wskazówki dotyczące konserwacji

Wprowadzenie

Niesprawny hamulec pojazdu oznacza niebezpieczeństwo dla kierowcy, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego! Dlatego należy wymieniać nie tylko części zużywalne, lecz także postępować zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów i hamulców. Poniżej podajemy kilka danych, które należy traktować jako wymagania minimaln.