Informacje techniczne

Informacje techniczne

Warstwa pośrednia

W określonych przypadkach komfort można poprawić za pomocą warstwy pośredniej.

Zalety:

  • Optymalizacja ściśliwości (twardości)
  • Redukcja powstawania drobnych pęknięć tarcz i lepsze właściwości komfortowe
  • Mniejsze przewodzenie ciepła
  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie
  • Optymalizacja hałasu