Informacje techniczne

Informacje techniczne

Sprężyny – klamry

Sprężyna 3-ramienna (klamra tłoczka) łączy klocek hamulcowy z tłoczkiem hamulcowym. Jej główne zadanie polega na utrzymywaniu klocka hamulcowego w stałym położeniu w stanie niezahamowanym i zapewnianiu tym samym wystarczającego odstępu. To samo dotyczy sprężyn drucianych, które mogą być zamocowane z tyłu klocka hamulcowego.


Sprężyna 3-ramienna (klamra tłoczka) łączy klocek hamulcowy z tłoczkiem hamulcowym. Jej główne zadanie polega na utrzymywaniu klocka hamulcowego w stałym położeniu w stanie niezahamowanym i zapewnianiu tym samym wystarczającego odstępu. To samo dotyczy sprężyn drucianych, które mogą być zamocowane z tyłu klocka hamulcowego.

Sprężyny dociskowe zamocowane bezpośrednio na klocku hamulcowym dociskają klocek do prowadnic. Zapobiega to niekontrolowanym drganiom.

Klamry mocujące zacisku służą do idealnego ustawienia zacisku względem jarzma hamulca.