Informacje techniczne

Informacje techniczne

Ściśliwość

W wielu publikacjach dotyczących badań wg standardu ECE R90 pojawia się pojęcie ściśliwości. Co ono właściwie oznacza?

Ściśliwość okładziny hamulcowej oznacza opór, jaki stawia ona przy wywieraniu określonego nacisku. Mówiąc inaczej: badania określają, w jaki sposób nacisk zmienia grubość okładziny. Zmiana ta jest wyrażana w mikrometrach (µm). Mikrometr (µm) to tysięczna część milimetra (mm). Stosowanie tak małej jednostki uświadamia, jak niewielkie są rzeczywiste zmiany grubości okładzin. Jednak dla kierowcy oznaczają one wyraźnie odczuwalne różnice w zachowaniu hamulców w różnych sytuacjach. Ściśliwość okładzin ma także wpływ na hałas powstający podczas hamowania.

Okładziny o dużej ściśliwości określa się jako „miękkie”. Jeżeli jednak okładziny są zbyt miękkie, kierowca odczuwa to jako wydłużony skok pedału hamulca. Będzie więc musiał mocniej wcisnąć pedał, by uzyskać zamierzony efekt hamowania i odniesie wrażenie, że hamulce nie są bezpieczne.

Z kolei mała ściśliwość oznacza, że okładzina jest „twarda”. Oczywiście twarde okładziny nie mają wspomnianych wad, którymi charakteryzowały się okładziny miękkie. Jednak wraz ze wzrostem twardości okładziny wzrasta też ryzyko hałasu podczas hamowania (piszczenia lub tarcia). Kierowca i pasażerowie odbierają tarcie jako drgania kierownicy lub pedału hamulca albo jako odgłos buczenia.

Rozwiązanie polega więc na znalezieniu odpowiedniego kompromisu pomiędzy możliwością dobrego czucia hamulców przez kierowcę a ich cichą i komfortową pracą. Wymaga to nie tylko laboratoryjnych pomiarów ściśliwości, ale także kompleksowych testów całego samochodu.

Proces pomiaru:

Klocek hamulcowy (2 na rysunku) kładzie się powierzchnią cierną na sztywnej, polerowanej i ogrzewanej stalowej płycie (1). Stanowisko (4) dociska klocek do płyty za pośrednictwem adaptera (3), który odpowiada tłokowi stosowanemu w układzie hamulcowym. Siła, z jaką klocek jest ściskany, odpowiada ciśnieniu hamowania 160 bar. Czujnik (5) mierzy, jak mocno klocek został ściśnięty. Pomiar wykonuje się w temperaturze pokojowej oraz przy temperaturze płyty 400°C. Zmiana grubości klocka nie może przekraczać 2% w temperaturze pokojowej i 5% w temperaturze 400°C.