Informacje techniczne

Informacje techniczne

Rozwiązania dodatkowe

Na etapie projektowania klocków hamulcowych producent dokłada starań, aby stworzyć idealny klocek hamulcowy z składający się tylko z okładziny ciernej i płytki nośnej.

Ponieważ nie zawsze jest to możliwe, w celu optymalizacji komfortu stosowane są rozwiązania dodatkowe.

  • Warstwa pośrednia
  • Blacha tłumiąca
  • Folia tłumiąca / lakier tłumiący
  • Ścięcia
  • Rowek
  • Dodatkowe obciążniki