Informacje techniczne

Informacje techniczne

Rowek

W okładzinie ciernej klocków hamulcowych mogą się tworzyć powierzchniowe pęknięcia: w przypadku hamulców jednotłoczkowych z reguły w obszarze nacisku tłoczka, w przypadku hamulców wielotłoczkowych między punktami nacisku tłoczków. Pęknięcia te nie pogarszają skuteczności hamowania. Mimo to w odpowiednich miejscach zapobiegawczo wykonywane są rowki.

Rowek V

Ta wersja zapobiega pęknięciom spowodowanym przez naprężenia, a jednocześnie pełni funkcję ścięcia, które przyczynia się do optymalizacji komfortu.

Rowek standardowy

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do zapobiegania pęknięciom spowodowanym przez naprężenia

Rowek przekątna

Rowek styczny

X-Rowek

Rowek-Lambda