Informacje techniczne

Informacje techniczne

Rodzaje połączenia

Okładzina cierna jest zawsze przyklejana do płytki nośnej. W celu zwiększenia wytrzymałości na ścinanie stosowane są połączenia mechaniczne, dobierane do masy i mocy pojazdu.

Otwory mocujące:


w płytce nośnej zostają wykonane bruzdy, a materiał formuje się w małe kolce. Wchodzą one w nanoszony materiał cierny i w ten sposób poprawiają wytrzymałość na ścinanie.

Kolce:


w płytce nośnej zostają wykonane bruzdy, a materiał formuje się w małe kolce. Wchodzą one w nanoszony materiał cierny i w ten sposób poprawiają wytrzymałość na ścinanie.

Trzpień:


W przypadku opatentowanej metody TMD do płytki nośnej zostają przyspawane mosiężne trzpienia. Również ta metoda zwiększa wytrzymałość okładziny ciernej na ścinanie. Twardość trzpieni została dobrana tak, aby nie powodowały uszkodzenia tarczy hamulcowej, gdy okładzina cierna jest zużyta w ponad 50% i trzpienie stykają się z tarczą.