WskazóWki DotycząCe Konserwacji

WskazóWki DotycząCe Konserwacji

Piasta koła

Ten artykuł ma na celu pokazać, jak ważna jest prawidłowa piasta koła.

Po zdemontowaniu starej tarczy hamulcowej należy, przed montażem nowej tarczy, wyczyścić piastę koła odpowiednim narzędziem (np. szczotka druciana, drobnoziarnisty papier ścierny, szczotka garnkowa), ponieważ w przeciwnym razie może dojść do problemów podczas dalszej eksploatacji.

Problemy te mogą na przykład pojawić się w przypadku niewyczyszczonej piasty koła podczas hamowania, w połączeniu z nową tarczą hamulcową:

Pulsujący pedał hamulca, drgania kierownicy, ocieranie.

Maks. bicie piasty 30 µm (1 µm = 0,001 mm)

Po wyczyszczeniu można w razie konieczności przymocować nową tarczę hamulcową na piastę koła za pomocą śrub mocujących. Następnie w zależności od typu i systemu zamocować tarczę hamulcową za pomocą śrub ustalających, a najlepiej w miarę możliwości za pomocą śrub kół (patrz przykładowe zdjęcie) i koniecznie sprawdzić ich bicie boczne.

Śruby muszą być przykręcone z takim samym momentem dokręcającym!

W tym celu ustawić czujnik zegarowy ok. 15 mm poniżej możliwie jak największego promienia. Jeśli bicie jest większe niż 70 µm, dokręcić tarczę o jednej otwór i zmierzyć ponownie. Jeśli mimo to bicie przy wszystkich pozycjach otworów jest większe niż 70 µm, sprawdzić piastę koła, czy nie wynosi powyżej 30 µm (można to także zrobić wcześniej) i zmierzyć na możliwie jak największym promieniu. Jeśli piasta koła jest prawidłowa, tarcza hamulcowa może wykazywać błąd.

Maks. bicie tarczy 70 µm