Informacje techniczne

Informacje techniczne

Okładzina hamulcowa jako element bezpieczeństwa

Okładziny hamulcowe są elementami konstrukcyjnymi hamulca. Już w fazie obliczeń mocy hamowania są uwzględniane jako współczynnik μ (współczynnik tarcia). Materiałem współpracującym z okładziną hamulcową jest zwykle żeliwo szare, które musi spełniać wymagania obowiązujących norm.

Do wyboru są okładziny hamulcowe cechujące się różnymi współczynnikami tarcia. W zależności od materiału zachowują się one różnie w danych warunkach (np. temperatura bębna hamulca, prędkość ślizgania, docisk i inne). Wraz ze zmianą współczynnika tarcia zmienia się moc hamulca.

Przy projektowaniu hamulca pojazdu uwzględniany jest nacisk na oś i współczynnik tarcia.

Decydujące znaczenie dla mocy hamowania ma oprócz współczynnika tarcia również wewnętrzne wzmocnienie hamulca.

Im większe jest to wzmocnienie, tym większy wpływ mają wahania współczynnika tarcia okładzin hamulcowych. Podczas gdy hamulce bębnowe w zależności od typu mają różne wzmocnienie własne, w przypadku hamulców tarczowych zdarza się to rzadko.