Informacje techniczne

Informacje techniczne

Konstrukcje

Pełna tarcza hamulcowa

Pełny pierścień cierny jest połączony z piastą tarczy hamulcowej. Ta konstrukcja jest przeważnie stosowana na tylnej osi oraz na przedniej osi w pojazdach z silnikami o małej mocy.

Wentylowane tarcze hamulcowe

Wentylowana tarcza hamulcowa składa się z dwóch pierścieni ciernych, które są połączone z piastą tarczy hamulcowej od zewnątrz (RYSUNEK 1) lub od wewnątrz (RYSUNEK 2). Jest ona montowana głównie na przedniej osi, a w pojazdach z silnikiem o dużej mocy także na tylnej osi. Obydwa pierścienie cierne są połączone słupkami (RYSUNEK 3) lub progami (RYSUNEK 4). Progi mogą przebiegać promieniowo od piasty tarczy hamulcowej do zewnętrznej krawędzi tarczy hamulcowej lub mieć kształt turbinowy (RYSUNEK 5). W tej ostatniej wersji może być konieczne zachowanie wymaganej pozycji montażowej, oznaczonej na przykład literą L lub P. Dzięki przestrzeni między połowami pierścienia ciernego podczas jazdy możliwy jest przepływ powietrza, co umożliwia szybsze chłodzenie tarczy hamulcowej.

(RYSUNEK 1)

(RYSUNEK 2)

(RYSUNEK 3)

(RYSUNEK 4)

(RYSUNEK 5)

(RYSUNEK 6)

Perforowana tarcza hamulcowa:


Jest to wentylowana tarcza hamulcowa, w której dodatkowo w pierścieniu ciernym wykonane są osiowe otwory do kanału wentylacyjnego na środku tarczy hamulcowej. W ten sposób można lepiej odprowadzać wodę, która znajduje się na pierścieniu ciernym podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Podczas hamowania na mokrej nawierzchni hamulce szybciej osiągają optymalną skuteczność. Otwory w tarczy hamulcowej zmniejszają ponadto skutki zjawiska fadingu, ponieważ mogą się przez nie ulotnić gazy powstające podczas hamowania. Jednak powodują one również większe zużycie klocków hamulcowych, a czasami także pogorszenie komfortu w porównaniu do pełnej tarczy hamulcowej. Aby utrzymać zasadę działania, w ramach prac konserwacyjnych należy czyścić zapchane otwory.

Nacinana tarcza hamulcowa:


Również w tym przypadku w razie hamowania na mokrej nawierzchni woda jest szybciej odprowadzana z pierścienia ciernego. Szybciej uzyskuje się także optymalną skuteczność. Tak jak w przypadku wersji perforowanej, należy pamiętać o zwiększonym zużyciu klocków hamulcowych.

Tarcza hamulcowa typu „wave”


Ta konstrukcja charakteryzuje się falistą krawędzią zewnętrzną. Jej zaletą jest przede wszystkim atrakcyjny wygląd i montuje się ją głównie w motocyklach i rowerach. Również w przypadku tych tarcz klocki hamulcowe ulegają większemu zużyciu.

Dwuczęściowa tarcza łączona


Piasta tarczy hamulcowej, wykonana najczęściej z aluminium, jest w tej wersji połączona z pierścieniem ciernym z żeliwa szarego. Obydwie części są połączone mechanicznie za pomocą nitów lub śrub z podkładkami sprężystymi. Zastosowanie aluminium znacznie zmniejsza ciężar tarczy hamulcowej, co z kolei powoduje obniżenie masy nieresorowanej. Połączenie pierścienia ciernego za pomocą śrub i podkładek sprężystych minimalizuje drgania własne tarczy hamulcowej.

UWAGA: Na każdej tarczy hamulcowej podana jest grubość minimalna (Min. Th.), czyli granica maksymalnego zużycia. Tarcza nie może być cieńsza od tego wymiaru.