Wskazówki dotyczące konserwacji

Wskazówki dotyczące konserwacji

Konserwacja zaworów regulacyjn

Zalecana jest wymiana tych agregatów hydraulicznych co trzy lata lub maks. 90.000 km. Ponieważ zawory pełnią funkcje krytyczne pod względem bezpieczeństwa, zalecenie to powinno być ściśle przestrzegane. Już po upływie tego czasu zawory są często nie w pełni sprawne, a do dokładnego sprawdzenia po konserwacji potrzebne są specjalne przyrządy.

Ważna uwaga: Zawory regulacyjne mogą być montowane tylko w pojazdach, w których były pierwotnie zamontowane zawory takiego samego ty.