Wskazówki dotyczące konserwacji

Wskazówki dotyczące konserwacji

Konserwacja hamulców bębnowy

Zużycie okładzin do hamulców bębnowych należy sprawdzać co 20.000 km. Nitowane okładziny należy wymienić, zanim okładzina zetrze się do poziomu łba nitu. Klejone okładziny należy wymienić zaraz po osiągnięciu minimalnej grubości pozostałej okładziny 2 mm. Przy każdym demontażu bębnów należy sprawdzić cały hamulec. Zużyte bębny należy wymieniać.

Ukłąd ręcznej regulacji nie może być uszkodzony ani zatarty. Cylinder hamulcowy koła należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń i szczelności, a w razie potrzeby wymieniać. Sprężyny powrotne należy wymieniać przy każdej wymianie szczęk. Do czyszczenia używać wyłącznie środków do czyszczenia hamulców lub alkoholu metylowego. Nie wolno używać benzyny ani parafiny.