Wskazówki dotyczące konserwacji

Wskazówki dotyczące konserwacji

Konserwacja cylindra głównego i wzmacniacza siły hamowani

Poziom płynu hamulcowego musi być stały i kontrolowany co najmniej raz w tygodniu. Spadek poziomu poniżej nieznacznej wartości (spowodowanej zużyciem okładzin) oznacza nieszczelność układu. Należy niezwłocznie zbadać i usunąć przyczynę ubytku płynu.

Ubytek płynu może doprowadzić do awarii hamulców! Jeżeli nieszczelny jest cylinder główny, należy go zdemontować i dokładnie sprawdzić. Jeżeli wewnętrzna powierzchnia jest w dobrym stanie, można założyć nowe uszczelki, jednak jeśli otwór ma ślady zużycia lub korozji, cylinder należy wymienić.

Nowe filtry powietrza i uszczelki przeciwpyłowe są zwykle dostępne jako części zamienne do wzmacniaczy siły hamowania i należy je wymieniać co trzy lata lub 60.000 km. Konserwacja wzmacniacza nie jest możliwa, jednak regularnej kontroli wymaga stan węża próżniowego.