Informacje techniczne

Informacje techniczne

Dodatkowe obciążniki

W niektórych przypadkach mimo zastosowania rozwiązań zwiększających komfort (blachy tłumiącej, ścięć, rowków itp.) we wrażliwych układach hamulcowych występują hałasy. Aby wyeliminować te szczątkowe rezonanse stosowane są obciążniki wyrównawcze (powlekane odlewane elementy). Dotyczy to wyłącznie zacisków stałych. Czasami dodatkowe obciążniki znajdują się także bezpośrednio na zacisku hamulcowym. Kompensują one drgania o niskich częstotliwościach w zakresie od 1,5 kHz do 2,5 kHz.