Informacje techniczne

Informacje techniczne

Czujniki zużycia

Czujniki zużycia ostrzegają kierowcę, gdy okładzina cierna osiągnie granicę zużycia (grubość okładziny wynosi 2-3 mm). Wtedy jak najszybciej należy się zgłosić do warsztatu.
Istnieją trzy rodzaje czujników zużycia:

Akustyczne (mechaniczne) czujniki zużycia

Ta najprostsza konstrukcja jest wykonana ze stali sprężynowej. Po osiągnięciu granicy zużycia przy uruchomieniu hamulca czujnik zużycia ociera się o obracającą się tarczę hamulcową i generuje wyraźnie słyszalny dźwięk.

Elektryczny 1-przewodowy czujnik zużycia

Ten rodzaj jest montowany w okładzinie ciernej lub w płytce nośnej. Zasada działania jest prosta: przewód, którego jeden koniec jest połączony z klockiem hamulcowym, a drugi z lampką kontrolną w zestawie wskaźników pojazdu, styka się z tarczą hamulcową, gdy okładzina cierna jest zużyta. W tym momencie zamyka się obwód elektryczny i lampka kontrolna zapala się na stałe.

Elektryczny 2-przewodowy czujnik zużycia

Działa podobnie jak 1-przewodowy czujnik zużycia i może być zamontowany w okładzinie ciernej lub w płytce nośnej. W jego wtyczce znajdują się dwa styki połączone przewodem. Na końcu przewód tworzy pętlę, na której znajduje się kołek wtykowy. Przewód z kołkiem zostaje wklejony w okładzinę cierną. Po osiągnięciu granicy zużycia zetknięcie z tarczą hamulcową powoduje zwarcie i wysyłana jest informacja do tablicy przyrządów pojazdu.

W kolejnej wersji wtyczka jest mocowana w płytce nośnej. Jest włożona w prowadnicę i chroniona sprężyną przed wypadnięciem.

W kolejnej wersji czujnik zużycia jest połączony ze sprężyną drucianą i zamocowany na płytce nośnej.