Informacje techniczne

Informacje techniczne

Better Brake Rules

W dwóch stanach USA – Kalifornii i Waszyngtonie przyjęto ustawę dotyczącą nieszkodliwości dla środowiska klocków hamulcowych, szczęk hamulcowych i okładzin hamulcowych w pojazdach mechanicznych. Ustawa ta, która zyskała popularność pod nazwą „Better Brake Rules”, wzywa producentów materiałów ciernych do rejestrowania swoich produktów.

W przypadku stanu Kalifornia oznacza to, że na produktach wyprodukowanych od 1 stycznia 2014, które są wprowadzane do obrotu na terenie stanu, musi być umieszczony „kod ekologiczny”.

Natomiast w stanie Waszyngton od 1 stycznia 2015 odpowiednie oznaczenie musi się znaleźć zarówno na produkcie, jak i na jego opakowaniu lub etykiecie.
Kod ekologiczny zawiera informację o roku produkcji oraz literę „A”, „B” lub „N”, która informuje, do jakiej grupy wg ustawy „Better Brake Rules” zakwalifikowano dany produkt. Kwalifikacji do jednej z grup dokonuje NSF (National Science Foundation, oficjalny urząd rejestracji USA) na podstawie badań materiałowych wykonanych przez niezależne, atestowane laboratorium. Podstawowym parametrem kwalifikacyjnym jest zawartość miedzi w materiale ciernym.

Zawartość miedzi:
A: ponad 5.00 %
B: 0.50 % – 5.00 %
N: poniżej 0.50 %

Przykład oznakowania klocków hamulcowych Textar za pomocą kodu ekologicznego:

Jako znak na opakowaniu lub etykiecie używany jest jeden z poniższych piktogramów:

Aby spełnić te wymagania, już teraz wszystkie produkty Textar, które mogą być dostarczane do USA, są oznaczane kodem ekologicznym. W ciągu roku 2014 TMD Friction stopniowo wprowadza piktogramy na etykiety produktów, tak by od początku roku 2015 spełniały one wymagania obowiązujące w stanie Waszyngton.